TagLine Here
Количката Ви е празна.
КУХНЕНСКИ НОЖОВЕ

КУХНЕНСКИ НОЖОВЕ

SHOP_NOW
КУХНЕНСКИ СЪДОВЕ

КУХНЕНСКИ СЪДОВЕ

SHOP_NOW
КОЗМЕТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

КОЗМЕТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

SHOP_NOW

Защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice) Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила новият регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуга - дистанционни продажби, „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за закупуването на избраните от тях продукти и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg

„Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com, осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com събира и обработва Вашите лични данни във връзка с покупката на почъчаните от Вас стоки, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

Изрично получено съгласие от Вас като доброволно регистриран клиент;

Изпълнение на задълженията на „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД по договор относно дистанционна Ваша покупка;

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД

За целите на легитимния интерес на „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com

(2) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни:

Чл. 2. (1) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, събира и обработва Вашите лични данни във връзка с покупката на почъчаните от Вас стоки, включително за следните цели:

създаване на профил чрез регистрация и осигуряване на пълна функционалност в онлайн магазин " Solingen-Burgas.com при предоставянето на услугите ни индивидуализация на страна по договора; регистрация на клиент и доставка на поръчаните доброволно стоки.

обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга; изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата.

подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за намаления, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас.

(2) „Солинген Онлайн Груп“ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, „Солинген Онлайн Груп“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Солинген Онлайн Груп“ ЕООД

Чл. 3. (1) „Солинген Онлайн Груп“ ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за дистанционна продажба на стоки, целта на тази операция е създаване на клиентски профил, който да бъде свързан с използваната услуга / дистанционна продажба.

Регистрация на потребител за целите на дистанционната продажба. Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Регистрация на потребител“ е допустима за извършване и предоставяне на достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране; Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, съгласно договора за предоставяне на услугата. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

„Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)

Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3)

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта Solingen-Burgas.com и закупуване на продукт или продукти, между „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД и респективно уебсайта Solingen-Burgas.com с Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.

Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.

Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт, между „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД събира данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за дистанционна продажба

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;

разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора за дистанционна продажба, с оглед легитимни интереси на „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com или друго.

(3) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. (

3) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в онлайн магазин " Solingen-Burgas.com

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com изтриване на свързаните с Вас лични данни, „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com

личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните.

(4) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com да провери точността на личните данни;

обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

„Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; уведомяването би изисквало непропорционални усилия. не е длъжен да Ви уведомява, ако: е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Чл. 16. „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19(1). „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане.

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт, Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси.

Mandatory Information on Privacy Rights General Information

From May 25, 2018, the new General Data Protection Regulation adopted by the European Union comes into force. The regulation aims to ensure the protection of data of individuals from all EU Member States and to harmonize the regulations for their processing.

As a personal data service provider for distance selling, Solingen Online Group EOOD, through its online shop, Solingen-Burgas.com, meets all the requirements of the new regulation by collecting only personal data to the extent that are necessary to purchase the products they choose and store them responsibly and legally. Information on the competent supervisory authority

Name: Commission for Personal Data Protection

Headquarters and management address:

Correspondence data:

Email:

Solingen Online Group EOOD, through its online shop Solingen-Burgas.com, operates in accordance with the Personal Data Protection Act and Regulation (EC) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data.

Reason for collecting, processing and storing your personal data Art. 1. (1) Solingen Online Group EOOD, through its online shop Solingen-Burgas.com, collects and processes your personal data in connection with the purchase of your goods, Regulation (EC) 2016/679, and in particular based on the following:

You explicitly agree to be a voluntary registered customer;

Implementation of the obligations of Solingen Online Group EOOD under a contract regarding your remote purchase;

Compliance with a legal obligation that applies to Solingen Online Group EOOD

For the legitimate interest of Solingen Online Group EOOD through its online shop Solingen-Burgas.com

(2) Solingen Online Group EOOD is the administrator of personal data regarding your data as users of our services. With regard to the personal data you process using our services, Solingen Online Group EOOD acts as a personal data processor.

Objectives and principles of collecting, processing and storing your personal data:

Art. 2. (1) Solingen Online Group EOOD collects and processes the personal data that you provide us with, collect and process your personal data in connection with the purchase of your goods, including for the following purposes:

creating an account through registration and providing full functionality in the online shop Solingen-Burgas.com when providing our services personalization of a party to the contract, registration of a customer and delivery of the voluntary ordered goods.

securing the execution of the contract for the provision of the respective service; sending information messages, changes to the service, recommendations of improvements related to the usage of the platform.

improving and personalizing the service by offering discount offers, events and other products and services that may be of interest to you.

(2) Solingen Online Group EOOD respects the following principles when processing your personal data:

lawfulness, good faith and transparency; limitation of the purpose of processing; relevance to processing goals and minimization of data collection; accuracy and timeliness of the data; restriction of storage in order to achieve the objectives; integrity and confidentiality of processing, and ensuring an adequate level of security of personal data.

(3) When processing and storing personal data, Solingen Online Group EOOD may process and store personal data in order to protect its legitimate interests:

fulfilling its obligations to the National Revenue Agency, the Ministry of Interior and other state and municipal authorities. What types of personal data collect, process and store Solingen Online Group EOOD Art. 3. (1) Solingen Online Group EOOD performs the following personal data operations for the following purposes:

Registration of a user on the website and execution of a contract for the remote sale of goods, the purpose of this operation is to create a customer profile to be linked to the service used / remote sale.

User registration for remote sale purposes. On the basis of the Impact Assessment referred to above, the Data Protection Officer considers that the User Registration operation is permissible to provide and provide sufficient safeguards to protect the rights and legitimate interests of data subjects in accordance with GDPR.

Conclusion and execution of a commercial transaction with a customer or a partner - the purpose of this operation is to conclude and execute a contract with a trading partner or customer and its administration. Sending Information Messages - The purpose of this activity is to administer the process of sending messages to customers regarding improvements or changes to services under the Service Agreement. Sending informational bulletin (newsletter) - The purpose of this operation is to administer the process of sending newsletters to customers who have declared they wish to receive;

Solingen Online Group EOOD, through its online shop, Solingen-Burgas.com, processes the following categories of personal data and information for the following purposes and for the following reasons:

Data: Your individualized data (name and surname, e-mail, country, phone)

Purpose for which data is collected: 1) User registration; 2) Making a contact with the user and sending information to him, including when asked to send newsletters and advertising messages; 3) Reason for processing your personal information - By accepting the terms and conditions and registering on the Solingen-Burgas.com website and purchasing a product or products, Solingen Online Group EOOD and the Solingen-Burgas.com website respectively create a contractual relationship with you , on which basis we process your personal data - Art. 6, para. 1, b. (b) GDPR.

Additional data provided by you - If you want to add anything to your profile, you can fill in address data and email for technical contact.

Goal for which data is collected: Completing user information to his / her user account.

Reasons for processing the data: By accepting the general terms and conditions and registering on the website and purchasing a product, you are creating a contractual relationship between Solingen Online Group EOOD and you, which is why we process your personal data - Art. 6, para. 1, b. (b) GDPR.

Other data that Solingen Online Group processes - When entering our website or your account, Solingen Online Group EOOD collects data about the IP address used. Purposes of data being collected: Improving service security and interface localization, statistical and marketing research.

Grounds for data processing: Processing is necessary to fulfill a contract to which the data subject is a party - Art. 6, para. 1, b. (b) of the GDPR. Until the creation of a user profile, the IP address is collected on the basis of the legitimate interests of the controller - Art. 6, para. 1, b. (f) by GDPR;

Your Personal Invoice Data - If you would like an invoice to be issued to you as an individual, you should provide your personal identification number.

Purpose for which data is collected: Issuing an invoice for making payments under a distance sale contract

Reason for processing your personal data - By accepting the general conditions and registration of the website or upon entering into a written agreement between Solingen Online Group EOOD and you are creating a contractual relationship on which we process your personal data –Art. 6, para. 1, b. (b) GDPR.

(3) Solingen Online Group EOOD does not collect or process personal data that relate to the following:

reveal racial or ethnic origin;

reveal political, religious or philosophical beliefs, or membership of trade unions;

genetic and biometric data, health data, or data on sexual life or sexual orientation.

(4) Personal data are collected by Solingen Online Group by the persons to whom they relate.

(5) The Company does not make data-based automated decision making.

Term of storage of your personal data

Art. 4. (1) Solingen Online Group EOOD, through its online shop, Solingen-Burgas.com keeps your personal data for no longer than the duration of your website profile. After the expiration of this period, Solingen Online Group EOOD, through its online store, Solingen-Burgas.com takes the necessary care to erase and destroy all your data without undue delay.

(2) Solingen Online Group EOOD, through its online shop Solingen-Burgas.com informs you that if the data storage period is to be extended in order to meet the objectives, fulfill the contract for remote sale, in view of the legitimate interests of Solingen Online Group EOOD, through its online shop Solingen-Burgas.com or other.

(3) Solingen Online Group EOOD, through its online shop, Solingen-Burgas.com keeps the personal data, which is required to keep under the applicable legislation for the relevant term, which may exceed the duration of your registration.

Transmitting your personal data for processing

Art. 5. (1) Solingen Online Group EOOD, through its online store, Solingen-Burgas.com may, at its own discretion, transmit all or part of your personal data to processor personal data for the fulfillment of the processing purposes in compliance with the requirements of Regulation (EC) 2016/679.

(2) Solingen Online Group EOOD, through its online shop, Solingen-Burgas.com notifies you in case of intent to surrender all or part of your personal data to third countries or international organizations.

Your rights in collecting, processing and storing your personal data

Withdrawal of consent to process your personal data

Art. 6. (1) If you do not wish all or any of your personal data to continue to be processed by Solingen Online Group EOOD through your online Solingen-Burgas.com online shop for specific or all processing purposes, you may you can withdraw your consent at any time by filling in the form in your account or by requesting it in free text.

(2) Solingen Online Group EOOD, through its online shop, Solingen-Burgas.com, may request you to certify your identity and identity with the data subject.

(3) Withdrawal of consent to the processing of personal data that is required to create and maintain your service use registration, your account will become inactive.

Right of access

Art. 7. (1) You have the right to request and obtain from Solingen Online Group EOOD through its online shop Solingen-Burgas.com confirmation that personal data related to you are being processed.

(2) You have the right to access the data related to it, as well as information relating to the collection, processing and storage of your personal data.

3) Solingen Online Group EOOD, through its online shop Solingen-Burgas.com provides you with a copy of the processed personal data related to you in electronic or other appropriate form upon request.

(4) Providing access to the data is free of charge. Right of correction or completion

Art. 8. You may correct or fill in the inaccurate or incomplete personal data related to you directly through your online Solingen-Burgas.com account

Right to erasure ("right to be forgotten")

Art. 9. (1) You have the right to request from Solingen Online Group EOOD, via its online shop Solingen-Burgas.com the deletion of your personal data. Solingen Online Group EOOD, through its online shop Solingen- Burgas.com has the obligation to delete them without unnecessary delay when any of the following reasons exists:

personal data are no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed;

You withdraw your consent on which the processing of the data is based and there is no other legal basis for the processing;

You object to the processing of personal data, related to you, including for the purposes of direct marketing, and there are no legitimate grounds for the processing that will take precedence;

personal data have been processed illegally;

personal data must be deleted to comply with a legal obligation under EU law or the law of a Member State that applies to Solingen Online Group EOOD via its online shop Solingen-Burgas.com

personal data have been collected in connection with the provision of information society services.

(2) Solingen Online Group EOOD, through its online shop Solingen-Burgas.com is not obliged to delete the personal data if it stores and processes them:

for exercising the right to freedom of expression and the right of information;

to comply with a legal obligation that requires treatment provided for under EU law or the law of the Member State that applies to the Administrator or for the performance of a task of public interest or the exercise of official authority conferred on him;

for reasons of public interest in the field of public health;

for purposes of archiving in the public interest, for scientific or historical research or for statistical purposes;

for the establishment, exercise or protection of legal claims.

(3) In order to exercise your right to be "forgotten", you should submit a request through the option in your account or a written request sent to Solingen Online Group EOOD as well as to certify your identity and identity with the person for whom refer to the data before Solingen Online Group EOOD, if necessary enter your login details for the person to whom the data refer.

(4) Solingen Online Group EOOD, through its online shop, Solingen-Burgas.com does not delete the data that it has a legal obligation to store, including for protection against claims brought against it or proof of its rights. Right of limitation

Art. 10. You have the right to request from Solingen Online Group EOOD through its online shop Solingen-Burgas.com to restrict the processing of your related data when:

contest the accuracy of your personal data for a period that allows Solingen Online Group EOOD to check the accuracy of your personal data through its online shop Solingen-Burgas.com;

processing is illegal, but you do not want your personal data to be erased, but only to limit their use;

Solingen Online Group EOOD, through its online shop, Solingen-Burgas.com does not need more than personal data for the purpose of processing, but you require them to establish, exercise or protect your legal claims;

You have reproached the proceedings pending verification that the legal grounds of Solingen Online Group EOOD through its online shop Solingen-Burgas.com have an advantage over your interests.

Right of portability

Art. 11. (1) You may download the data stored and processed for you in connection with the usage of the services of Solingen Online Group EOOD via its online shop Solingen-Burgas.com at any time, directly through your account or by e-mail request.

(2) You may request from Solingen Online Group EOOD through its online shop Solingen-Burgas.com to transfer directly your personal data to an administrator you provide when it is technically feasible.

Right to receive information

Art. 12. You may request from Solingen Online Group EOOD through its online shop Solingen-Burgas.com to inform you of all recipients to whom the personal data for which the correction, erasure or limitation of the processing was requested. Solingen Online Group EOOD, through its online shop, Solingen-Burgas.com, may refuse to provide this information if this would be impossible or would require disproportionate effort. Right of objection

Art. 13. At any time you may object to the processing of personal data by Solingen Online Group EOOD through its online Solingen-Burgas.com platform, that includes you, including processing for profiling or direct marketing purposes.

Your rights to violate the security of your personal information

Art. 14. (1) If Solingen Online Group, through its online shop Solingen-Burgas.com, establishes a breach of the security of your personal data, which may pose a high risk to your rights and freedoms, we notify you without undue delay the infringement and the measures taken or to be taken.

(2) Solingen Online Group EOOD, through its online shop Solingen-Burgas.com

has taken appropriate technical and organizational protection measures with respect to the data affected by the security breach; has subsequently taken measures to ensure that the violation will not lead to a high risk for your rights; notification would require disproportionate efforts. is not required to notify you if: - has taken appropriate technical and organizational measures to protect the data affected by the breach of security; has subsequently taken measures to ensure that the violation will not lead to a high risk for your rights; notification would require disproportionate efforts.

Art. 16. Solingen Online Group EOOD, through its online store, Solingen-Burgas.com does not transfer your data to third countries.

Other provisions

Art. 17. In case of violation of your rights under the above or applicable data protection laws, you have the right to complain to the European Commission for Personal Data Protection as follows:

Website:

Art. 18. You may exercise all of your rights to protect your personal data through the forms enclosed with this information. Of course, these forms are not mandatory and you can make your claims in any form that contains a statement about it and identifies you as the data holder.

Art. 19 (1). Solingen Online Group EOOD, through its online shop Solingen-Burgas.com to process personal data to a third party for the purpose of using the service, Solingen Online Group EOOD, through its online shop Solingen-Burgas.com operates in the quality of the data processor for personal data.

(2). In the cases under para. 1, Solingen Online Group EOOD, through its online shop Solingen-Burgas.com acts only on your instruction as the user of the service and only insofar as it can have control over the personal data you are processing. Solingen Online Group EOOD, via its online store, Solingen-Burgas.com, has no control over the content and data that you, as the user of the service, choose to upload to the service (including whether or not this data includes personal data). In this case, Solingen Online Group EOOD does not have a role in the process of deciding whether the user is using the personal data processing service, for which purposes and whether they are protected, through its online shop Solingen-Burgas.com. Accordingly, the responsibility of Solingen Online Group EOOD through its online store Solingen-Burgas.com in this case is limited to 1) compliance with the service user's instructions under the terms and conditions and 2) the provision of information about the service and the functionality through its interface.

Cookie Policy

The site of Solingen Online Group, through its online store Solingen-Burgas.com, uses cookies that are important for its correct operation. By visiting our site, you accept the use of cookies.

Reason for collecting, processing and storing your personal data

Types of cookies we use:

Required cookies

These cookies are required for the correct operation of the website. For example, with these cookies, we show you the information on our site in the correct language, and the prices - in terms of currency and VAT for that country. Such cookies are also ones for caching.

Analytical cookies

Thanks to these cookies, we monitor the attendance of our site and we can analyze how easily our users work with it (Google Analytics cookies). These cookies do not give us any information about your personal data. They show us which pages of our site you viewed, whether you visited our site via a mobile or desktop device, and other anonymous data.

Functional Cookies

These cookies let you use the full functionality of the site as well as remember the preferred language in which to load the information on our site.

Precise Targeting Cookies

These cookies contain information about how you used our site, they do not store personal information. Thanks to them, you will not be shown information that is irrelevant to you. These are dynamic cookies on Facebook, Google, Adform, Adwise and others.

You can make the cookie settings you get from our site in the browser you are using. Keep in mind that if you restrict certain types of cookies, our site may not work properly and you cannot use its full functionality.

The security of every type of information, including personal data, located on our infrastructure is a priority for us as a company. Security is something we cannot afford to compromise.